แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ทะเลหน้าดินตามลักษณะการกินอาหารของมันแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดินได้แก่พืชสีเขียวสาหร่ายทะเล ...

ปูนา

ปูนา

         ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง นอกจากนี้ปูยังทำให้คันนาเป็นรูอีกด้วย ...

การเพาะพันธ์กุ้งก้ามกราม

การเพาะพันธ์กุ้งก้ามกราม

           กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดหากเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนหรือลูกกุ้งจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยระยะหนึ่งตามธรรมชาติเมื่อไข่กุ้งฟักออกเป็นตัวแล ...

หนู

หนู

         หนูเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของข้าว เพราะหนูได้กัดกินต้นข้าวในระยะแตกกอระยะตั้งท้องและระยะที่เมล็ดแก่เก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้  ...