แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ประโยชน์ของนก

ประโยชน์ของนก

         นอกจากนกจะมีสีสันงดงามประดับประดาโลกให้มีสีสวยงามมีเสียงอันไพเราะยิ่งแล้วนกเหล่านี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยกำจัดศัตรูของชาวไร่ชาวนาและ ...

อาหารของนก

อาหารของนก

         ในฤดูหนาวพออากาศเริ่มหนาวจัดแมลงและวัชพืชอันเป็นอาหารส่วนใหญ่ของนกจะตายหรือ"จำศีล"หรือหายากดังนั้นอาหารแถบขั้วโลกจึงหายากเข้าทุ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

         ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปีพ.ศ.๑๑๕๔ในคาบสมุทรอาหรับแล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวาเข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...

การเลี้ยงลูกไก่

การเลี้ยงลูกไก่

         ถ้าแม่ไก่เลี้ยงลูกของมันเองวันแรกๆ แม่ไก่จะพาลูกเดินบ้างตามสมควร แต่จะใช้เวลาหมอบเพื่อกกลูกเป็นระยะอากาศภายนอกอาจเย็นเกินไปสำหรั ...