แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

         โดยทั่วไปแล้วมีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าวมี๔ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วง&nbs ...

อ้อย

อ้อย

         อ้อย(Sugarcane-Saccharumofficinarum*L.) เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหารอ้อยนับเป็นพืชสำคั ...

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

         มันสำปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิสูงดังนั้นประเทศที่ผลิตมากจึงเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่างเส้นรุ้งที่๒๐องศาเ ...

แหล่งกำเนิดของข้าว

แหล่งกำเนิดของข้าว

         ข้าวที่เกิดมีขึ้นในท้องที่ต่างๆของโลกเรานี้แบ่งออกได้เป็น๓พวก คือ ออไรซาซาไทวา(oryza sativa)มีปลูกกันทั่วไปออไรซาแกลเบอ ...