แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

         สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมิได้มีแต่รูปร่างง่ายๆเท่านั้นบางอย่างมีรูปร่างที่มีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่น่าสนใจของธรร ...

เมตริก

เมตริก

         เราแบ่งเมตริกออกเป็นแบบๆตามจำนวนแถวและจำนวนสดมภ์ของสมาชิกเช่น             &nb ...