แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

         เวลามาตรฐาน คือเวลาที่มีมาตรวัด(timescale)อย่างเที่ยงตรงและคงที่สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของคาบเวลา(period)มีหน่วยเป็นปี ...