แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

         ฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ ระบบฐานข้อมูลแบบนี้มีความเหมาะสมกับงานฐานข้อมูลที่เก็บข้อ ...