แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

         ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก และส่วนความจำเล็กๆจะถูกรวมกัน และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก ...

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

         ความสำคัญของรหัสที่จะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ใช้สำหรับแทนตัวข้อมูลที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังใช้แทนคำสั ...

หลักการคูณ (The Multiplication Principle)

หลักการคูณ (The Multiplication Principle)

         สมมติว่ากรรมวิธีหนึ่งทำได้สำเร็จด้วยขั้นตอน2ขั้นมีวิธีmวิธีที่จะทำขั้นตอนแรกและสำหรับแต่ละทางเลือกของขั้นตอนแรกมีวิธีn วิ ...