แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

         ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก และส่วนความจำเล็กๆจะถูกรวมกัน และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก ...

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

         ความสำคัญของรหัสที่จะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ใช้สำหรับแทนตัวข้อมูลที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังใช้แทนคำสั ...