แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เมตริก

เมตริก

         เราแบ่งเมตริกออกเป็นแบบๆตามจำนวนแถวและจำนวนสดมภ์ของสมาชิกเช่น             &nb ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

          ในชีวิตประจำวันแต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...