แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

         มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด๒ ประเภทคือแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่จึงจ ...