แสดง 1 - 10 จาก 100 รายการ

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

         การจัดเรียงลำดับคำมีความสำคัญมากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์  ลองนึกถึงการจัดเก็บบัตรรายการในห้องสมุดบรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดเรีย ...

การเรียงสับเปลี่ยน(Permutations)

การเรียงสับเปลี่ยน(Permutations)

         โดยใช้กฎการคูณเราจะได้การนับการจัดเรียงสิ่งของในลำดับที่กำหนดให้แบบหนึ่งการจัดเรียงนี้เรียกว่าการเรียงสับเปลี่ยน ต ...

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting)

         การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โด ...