แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์  (Linux)

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)

         ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการแบบ๓๒ บิต ที่พัฒนาขึ้นมาให้คล้ายระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ แต่สามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพ ...