แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การทำแท้ง

การทำแท้ง

         ความหมายของการแท้ง          การแท้ง หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อ ...