แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก

         ภายหลังจากที่ได้มีการสร้างภาพตัดขวางของร่างกายเพื่อให้เห็นรายละเอียดของอวัยวะภายในที่เรียกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีศัพท์ทางเทคนิคว่า ...

ประเทศไทย

ประเทศไทย

         ได้มีการจัดการศึกษาพิเศษมาเป็นเวลานานแล้ว แต่มิได้บังคับให้เด็กไทยทุกคนต้องเข้าเรียน จนกระทั่งใน ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ...