แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ฉาก

ฉาก

         ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆด้วยสีที่ฉูดฉาดฉากลิเกแบ่งเป็น๓ประเภทคือฉากชุดเดี่ยวฉากชุดใหญ่และฉากสามมิติ    ...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้างมีระยะเวลาสั้นประมาณ๓-๔ชั่วโมงเวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง๒๓.๐๐-๐๓.๐๐น.ของวันรุ่งขึ้นลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิทจะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้นช้างมีอาก ...

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

         ประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณลักษณ ...