แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ปฏิทิน

ปฏิทิน

         ปฏิทินเป็นเครื่องช่วยนับวันและจัดระเบียบหน่วยเวลาหน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงรอบทางดาราศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติ &n ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

         เมื่อต้นรัตนโกสินทร์นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากร ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเ ...