แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

คุณภาพของอัญมณี

คุณภาพของอัญมณี

         การพิจารณาคุณภาพของอัญมณีก็เพื่อที่จะทราบถึงคุณสมบัติคุณค่าและราคาของอัญมณีนั้นๆซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของคนคุณสมบัติตามธรรมชาติของอัญมณีแต่ ...

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

         อัญมณีอาจจะเรียกว่ารัตนชาติหรือเพชรพลอยก็ได้ปัจจุบันทั้งสามคำนี้ใช้สื่อความหมายเดียวกันต่างกันเล็กน้อยตรงที่อัญมณีและรัตนชาติมักจะใช้เรียก ...

การส่งเสริมด้านการตลาด

การส่งเสริมด้านการตลาด

         รัฐบาลไทยมีนโยบายและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยประชาชนผู้ยากจนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งหน่วยงานของราชการ  ...

อัญมณี

อัญมณี

         ความสนใจในความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับของคนเรานั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลอย่างน้อยประมาณ๑๕๐,๐๐๐ปี มาแล้วจากหลักฐานประจักษ์พยา ...

หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี

หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี

         โดยทั่วๆไปแล้วอัญมณีเป็นสิ่งของเครื่องประดับมีค่ามีราคามากน้อยต่างๆกันเช่นเดียวกับเครื่องประดับอื่นๆและจากเรื่องราวที่กล่าวมาในด้านวิชาการอัญม ...

อัญมณีกับความเชื่อ

อัญมณีกับความเชื่อ

         การใช้อัญมณีอย่างจริงจังในด้านต่างๆมีมานานกว่า๕,๐๐๐ปีมาแล้วในอียิปต์จีน อินเดียต่อเนื่องในกรีกโรมันจนขยายมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

         การรู้จักนำครั่งและสีครั่งมาใช้ประโยชน์และเป็นสินค้าซื้อขายกันนั้นได้มีการค้าขายกันมาแต่สมัยโบราณแล้ว  แต่ยากที่จะหาหลักฐานท ...