แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word  Segmentation)

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)

         ความมุ่งหวังที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาเบื้องต้นคือ ลักษณะการเขียนภาษาไทยจะเขียนติดต่อกันเป ...