แสดง 1 - 10 จาก 205 รายการ

เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง

เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง

         งานเรียบเรียงเอกสาร คือ การใส่องค์ประกอบเพิ่มเติมให้แก่เอกสารที่พิมพ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เอกสารนั้นมีความเป็นระเบียบ และมีรูปเล่มแ ...

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

         เครื่องมือธรรมดาที่ใช้ในการโค่นล้มไม้ในบ้านเรานั้น ประกอบด้วยเลื่อยตัด ขวานและลิ่มโดยปกติการโค่นล้มไม้เพื่อทำเป็นสินค้าหรือล้มไม้เ ...

เครื่องมือทำเครื่องจักสานของไทย

เครื่องมือทำเครื่องจักสานของไทย

          การทำเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณอย่างหนึ่งที่ทำสืบทอดกันมาช้านานแล้วเครื่องมือที่ใช้ทำเครื่องจักสานก็เป็นเครื่องมือพื้นบ้านเพ ...

การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน

การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน

         การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชทำให้ต้นพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารพร้อมทั้งอากาศได้ด ...