แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

        อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็น๓พวกใหญ่ๆคือ        (๑)อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโด ...

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

         การทำแผนที่แบบตะวันตกโดยคนไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕ในพ.ศ.๒๔๑๘พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยทหารช่า ...

โทรเลข

โทรเลข

           โทรเลข(ชนิดใช้กระแสไฟฟ้า)          การค้นพบอำนาจแม่เหล็กและ ...