แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ตับอักเสบ บี

ตับอักเสบ บี

         โรคนี้มีชื่อเดิมหลายชื่อเช่นตับอักเสบหลังจากฉีดเซรุ่มตับอักเสบระยะฟักตัวนานตับอักเสบที่เกี่ยวกับการถ่ายเลือด  ต่อมาจึงได้ชื่อสากลว่ ...

โรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ

         เชื้อต้นเหตุ เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยแบ่งได้เป็น๓ชนิดคือไวรัสตับอักเสบชนิดเอไวรัสตับอักเสบชน ...