แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ชั้นของบรรยากาศ

ชั้นของบรรยากาศ

         บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีอยู่หลายชั้นและไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอดจะแตกต่างกันตามเวลา ตำแหน่งสถานที่หรือความสูง ตามอุณหภูมิหรือตามความเข ...