แสดง 1 - 10 จาก 29 รายการ

 การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

         ทุกวันนี้ใครๆก็กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตหลายคนได้ยินได้ฟังมามากแต่ก็ไม่ทราบว่าจะต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบางคนก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อต่อ ...

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

         การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆมากมายผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้เครือข่ายอินเท ...

 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

         เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง ...

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

         ในยุคอินเทอร์เน็ต ใครๆก็สามารถสร้างหน้าเอกสารส่วนตัวบนเว็บได้ และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำอย ...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

         ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลกหรือโลกาภิวัฒน์ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือ ...

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

         เมื่อจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบสื่อสารด้วยTCP/IPก็เจริญเติบโตตามหลายบริษัทมองเห็นลู่ทางการ ...

 การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้หลักการแบบผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการหรือที่เรียกว่าแบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์หมายความว่าผู้ที่เชื่อมต่อบนอินเทอร ...

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         องค์กรแต่ละองค์กรมีสถานีบริการสำหรับให้ข่าวสารการเขียนข่าวสารเก็บไว้ในสถานีบริการจึงแพร่ขยายเชื่อมโยงกันทั่วโลกข้อมูลข่าวสารถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ ...