แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ชนิดของอาหารไทย

ชนิดของอาหารไทย

        อาหารไทยแบ่งออกเป็น ๒ ชนิดคืออาหารคาวและอาหารหวานนอกจากนี้ยังมีอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารคาวก็ได้ หรืออาหารหวานก็ได้ไว้รับประทานระหว่า ...

อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง

อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง

         อาหารไทยแท้ คืออาหารที่คนไทยคิดทำกันมาแต่โบราณ ส่วนมากเป็นแบบง่ายๆ เช่นข้าวแช่ ต้มโคล้ง แกงป่าน้ำพร ...

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

         การปรุงแต่งอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้หรือการเสริมเครื่องปรุงบางชนิดในอาหารก็ทำให้อาหารเหล่านั้นรสดีขึ้นได้เช่นกั ...

มันเทศ

มันเทศ

         มันเทศเป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดินมีรากสะสมอาหารขยายใหญ่เรียกว่าหัว หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ ...