แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ชนิดของอาหารไทย

ชนิดของอาหารไทย

        อาหารไทยแบ่งออกเป็น ๒ ชนิดคืออาหารคาวและอาหารหวานนอกจากนี้ยังมีอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารคาวก็ได้ หรืออาหารหวานก็ได้ไว้รับประทานระหว่า ...

ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย

ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย

        สมัยโบราณ ครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้นใช้ผ้าสะอาดหรือเสื่อปูลาดบนพื้นบ้านผู้ที่จะรับประทานนั่งล้อมวงกันตักข้าวจากโถใส่จานอาหารจัดมาเป็ ...

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

การปรุงแต่งรสชาติและกลิ่นของอาหาร

         การปรุงแต่งอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้หรือการเสริมเครื่องปรุงบางชนิดในอาหารก็ทำให้อาหารเหล่านั้นรสดีขึ้นได้เช่นกั ...

อาหารไทย

อาหารไทย

         อาหารที่จัดว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยอาจจำแนกได้เช่นเดียวกับอาหารของชาติอื่นๆคือ           ...

เผือก

เผือก

         เผือกเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ประชากรของประเทศในเขตร้อนเกือบทั่วโลกรู้จักเผือกเป็นอย่างดีบางประเทศรับประทานเผือกเป็นอาหารหลักเหมือนคนไทยรับประทา ...

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

         ผักและผลไม้ส่วนใหญ่เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วให้ล้างน้ำเย็นจัดจัดวางในภาชนะแล้วใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำพอหมาดคลุมไว้หรือจัดใส่กล่องพลาสติกปิดฝาให้แน่นแล้ ...

มันเทศ

มันเทศ

         มันเทศเป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดินมีรากสะสมอาหารขยายใหญ่เรียกว่าหัว หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ ...

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

          บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในวงวรรณกรรมของไทย  ล้วนเป็นบทเห่เรือเล่นแทบทั้งสิ้น  และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ...