แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

          สำหรับการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น ทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนเรือซึ่งมีแบบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียงตามลำดับตั้งแต่ ...