แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

         พัฒนาการของอากาศยานเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีกำลังขับเคลื่อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอากาศยานดังนั้นเครื่องบินจึงสามารถทำความเร็วได้ม ...

แรง

แรง

         คือการกระทำของเทหวัตถุสิ่งหนึ่งต่ออีกสิ่งหนึ่งและพยายามจะขับเคลื่อนสิ่งที่ถูกกระทำไปในทิศทางเดียวกับแรงนั้นเซอร์ไอแซกนิวตัน(SirIsaacNewton ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศยุคอุตสาหกรรมใหม่

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศยุคอุตสาหกรรมใหม่

         ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๘๐จวบจนปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างที่แจ่มแจ้งที่สุด คือการสร้างเคร ...

เวชศาสตร์การบิน

เวชศาสตร์การบิน

         ประวัติศาสตร์ด้านการบินของมนุษยชาติอาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปีค.ศ.๑๗๘๓เมื่อพี่น้องตระกูลมองต์โกลฟิเยร์(Montgolfier)ผลิตบัลลูนโดยใช้อากาศร ...