แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

         สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมิได้มีแต่รูปร่างง่ายๆเท่านั้นบางอย่างมีรูปร่างที่มีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่น่าสนใจของธรร ...

การพัฒนาและการผลิต

การพัฒนาและการผลิต

         เมื่อผลการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมสามารถจะประเมินปริมาณสำรองของปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์เป็นที่แน่นอนแล้วตลอดจนสามารถระบุชนิดและคุณภาพของป ...

อาหาร

อาหาร

         เนื่องจากการเลี้ยงหมูในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและเป็นการค้ามากขึ้นมีการนำเอาหมูพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหรือผสมกับหมูพันธุ์พื้นเมื ...

จักรเฟือง

จักรเฟือง

         ลูกล้อที่มีฟันเฟืองที่ขอบโดยรอบเรียกว่าจักรเฟืองใช้หลักการผ่อนแรงคล้ายกับกว้านลักษณะหลักที่ต่างกันก็คือวงจักรเฟืองสองวงหมุนรอบแกนคนละแกนซ ...

งาน

งาน

         การทำงานต้องมีการออกแรงและมีการเคลื่อนที่โดยแรงนั้นสมมุติชายคนหนึ่งแบกหีบห้าใบหนักใบละ๑กิโลกรัมไปเป็นระยะทาง๑๐เมตรแต่เด็กคนหนึ่งแบกหีบ ...

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

         การผ่าตัดเปลี่ยนตับคือการผ่าตัดที่ตัดเอาตับปกติไปใส่ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับบางชนิด โดยตัดเอาตับที่มีพยาธิสภาพออกแล้วใส่ตับปกติไว้ในตำแ ...

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

          การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธีเช่นเลี้ยงในกระชังเลี้ยงในคอกเฝือกหรือที่ล้อมขังในร่องสวนและในบ่อแต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

         จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่าในพ.ศ.๒๕๔๒มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ๖๐๐ล้านคนคิดเป็น๑ในทุก๑๐คนของประชากรโลกส ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

         ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง๓๐:๑ถึง๓๐๐:๑ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &nbs ...