แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

เสียงแหบ

เสียงแหบ

         เสียงพูดนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนเราการติดต่อสื่อความหมายโดยการพูดเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์จากสัตว์ชนิดอื่นในโลก ในคนเรานั้นไม่มีอวัยวะที่ทำห ...

เสียง

เสียง

          นักภาษาศาสตร์แบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน เนื่องจากนักภาษาศาสตร์มองว่ามนุษย์ปกติทุกคนย่อมใช้ภาษาได้นักภาษาศาสตร์จึงถือว ...

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting)

         การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โด ...