แสดง 1 - 10 จาก 133 รายการ

คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เจ้าของทฤษฎีระบบเลือด ABO

คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เจ้าของทฤษฎีระบบเลือด ABO

รู้จักคาร์ลแลนด์สไตเนอร์เจ้าของทฤษฎีระบบเลือดABOA/B/OหรือABเป็นชื่อของกรุ๊ปเลือดที่เราต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะในแต่ละคนก็จะมีกรุ๊ปเลือดประจำตัวเองที่แตกต่างกันออกไปเราจะ ...

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

          องค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่๒ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๘๘(ค.ศ.๑๙๔๕)มีวัตถุประส ...

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

         จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดนเป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร ...

องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies)

องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies)

          ของสหประชาชาติมีสถานภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศและมีธรรมนูญซึ่งที่ประชุมใหญ่ของรัฐสมาชิกมีมติรั ...