แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

         ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ได้มีการนำเครื่องโทรศัพท์เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดแต่เข้าใจกันว่าประเทศไทยมีเครื่องโทรศัพท์ใช้เป ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

        หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปีพ.ศ.๒๕๑๖เป็นต้นมาเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

         งานด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remotesensing)เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.๑๘๙๑เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิกราหร์มานน์(LudwigRahrmann)ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...