แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง

        องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง(ชนิดเรือนไม้จริงหรือเรือนเครื่องสับ)ตัวเรือนไทยภาคกลางส่วนใหญ่ทำด้วยไม้สัก เช่นโครงหลังคาฝาพื้น ...

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

         ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาทิศต่างๆ แล้วจึงจัดบ้านให้ถูกต้องตามที่ต้องการ  การปลูกบ้านโดยจัดวางห้องต่างๆไว้ผิดทิศจะทำให้ได้บ้ ...

เรือนไทย

เรือนไทย

         เรามักจะเรียกที่พักอาศัยว่า"บ้าน"เสมอความจริงบ้านคือส่วนที่มีบริเวณที่ดินโดยรอบรวมกับตัวอาคารทั้งหมดเฉพาะตัวอาคารนั้นเรียกว่า"เรือน"ภา ...