แสดง 1 - 10 จาก 34 รายการ

ตลาดในปัจจุบัน

ตลาดในปัจจุบัน

          ตลาดในปัจจุบันยังกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชนสินค้าที่ขายในตลาดก็ยังเป็นอาหารสดอาหารแห้งและเสื้อผ้าสำเร็จรูปกล่าวโดยร ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ.๒๕๐๙โดยมีรัฐบาลถือหุ้นร้อย ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์พ.ศ.๒๔๙๖โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมดเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัย ...