แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์พ.ศ.๒๔๙๖โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมดเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัย ...