แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เครื่องกระดาษ

เครื่องกระดาษ

         เครื่องกระดาษเป็นงานหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการต่างๆกันคือเพื่อใช้สอยเช่นสมุดไทยร่มฯลฯเพื่ ...

โขน

โขน

          การแสดงอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ท่ารำและแสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับวิธีการทุกอย่างเหมือนละครแต่ไม่เรียกว่าละครการแสดงที่จะกล่าวนี้เรียกว่า ...

การช่างและหมู่บ้านช่าง

การช่างและหมู่บ้านช่าง

         ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ว่างจากการศึกสงคราม ทางการมีโอกาสทะนุบำรุงบ้านเมือง ช่างจึงมีบทบาทอยู่มาก ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

         ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม บูรณะหรือสงวนรักษานั้นต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิมหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...