แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร

แอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหารทำให้เกิดการอักเสบ เป็นแผลคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงอาเจียนเป็นเลือดได้ ยิ่งถ้าเกิดตับแข็งซึ่งทำให้หลอดเลือดของหลอดอาหารโป่งพองดังที่ได้กล่าวมา ...

มะเร็ง

มะเร็ง

         อัตราการเกิดมะเร็งจะพบได้สูงในผู้ที่ติดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะโรคมะเร็งของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของตับลำไส้ใหญ่ ...

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

         ระบบนี้รวมอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับการรับอาหารการย่อยและการดูดซึมอาหารและการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อยยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ๙เมตร ...

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

         ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซีนซึ่งหลั่งโดยต่อมไทรอยด์เมื่อร่างกายขาดไอโอดีนปริมาณของไทรอกซีนจะลดล ...

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามะเร็งเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกายแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือมีประวัติธรรมชาติแตกต่างกันมะเร็งบางชนิดชอบเป็นในเพศชา ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

         อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น ๒ ชนิดตามปริมาณของเยื่อใย(f ...

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

         ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย มิใช่แต่เพียงมลพิษทางอากาศทางน้ำ หรือทางเดินที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น การ ...