แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ศาสนาและความเชื่อของไทย

ศาสนาและความเชื่อของไทย

         พุทธศาสนาเข้ามาในสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยแล้วประวัติศาสตร์พูดถึงความเชื่อพิธีกรรมและการปฏิบัติศาสนาที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาความเชื่อแบบพราหมณ ...

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

        ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า ...