แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ช็อก

ช็อก

         ช็อก หรืออาการอันหมายถึงสภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลียหมดแรงจนทำให้ระบบการทำงานของหัวใจการห ...

เป็นลมหมดสติ

เป็นลมหมดสติ

        เป็นลมหมดสติ(fainting,syncope)หมายถึงอาการหมดสติชั่วคราวความรุนแรงน้อยกว่าอาการ"ช็อก"มีสาเหตุมาจากเลือดที่ไหลเวียนนำออกซิเจน ...

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต

         การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่พบในผู้สูงอายุในระบบนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ความชราวิถีการดำเนินชีวิตในอดีตที่ต่างกันเช่นคนที่มีการออกกำล ...

ระบบประสาท

ระบบประสาท

         สมองน้ำหนักของสมองจะลดลงจากการที่เซลล์ประสาทลดจำนวนลงทำให้ขนาดของสมองเหี่ยวลงช่องว่างระหว่างกลีบสมองถ่างกว้างออกสมองบางส่วน ...