แสดง 1 - 10 จาก 31 รายการ

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

          งานของหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันนี้อัลตราซาวนด์(ultrasound)มีบทบาทมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษาโรคคลื่นอัลตราซาวนด ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ (EFFECTS OF BAROMETRIC PRESSURE CHANGES)

         ในขณะที่ทำการบินสูงขึ้นไปความกดบรรยากาศจะลดลงตามลำดับทำให้ก๊าซมีปริมาตรขยายตัวขึ้นและในทางกลับกันเมื่อบินลงความกดบรรยากาศก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดั ...

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ

         ความสำคัญพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากการกระพือปีกของแมลง๑,๐๐๐ครั้งใน๑วินาทีจนถึงการหดตัวนาน๕นาทีขอ ...

การปรับปรุงคุณภาพไม้

การปรับปรุงคุณภาพไม้

         แต่ก่อนมา ตลาดไม้เมืองไทยรู้จักไม้อยู่เพียงไม่กี่ชนิด ที่สำคัญก็มีสัก ประดู่แดงเต็งรังตะเคียน เคี่ยมและหลุมพอไม้เห ...

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการหาอาหารการหลบหลีกศัตรูและการสืบพันธุ์ทั้งในการหาคู่หรือการอพยพเพื่อวางไข่แล ...

ระบบเลือดไหลเวียน

ระบบเลือดไหลเวียน

          การเคลื่อนของเลือดติดต่อกันเป็นวงจนเกิดขึ้นได้โดยการหดตัวของหัวใจเลือดออกจากหัวใจโดยทางหลอดเลือดแดง(artery)และกลับเข้าสู่หัวใจโดยทางหลอ ...

คุณสมบัติของไม้

คุณสมบัติของไม้

         โดยที่ไม้เกิดจากต้นไม้หลายชนิด คุณสมบัติในด้านต่างๆที่จะนำมาใช้ประโยชน์จึงมีความแตกต่างกันไปไม้แต่ละชนิดย่อมเหมาะสมกับงานแต่ละอย่างมากน ...