แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         คำว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)นำมาใช้อย่างเป็นทางการในพ.ศ.๒๕๔๑โดยให้มีควา ...

พรรณไม้ที่มีดอกหอม

พรรณไม้ที่มีดอกหอม

พรรณไม้ที่มีดอกหอมแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ ไม้ต้น          -กันเกรา(Fragre ...