แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

โคลง

โคลง

         โคลงในฉันทลักษณ์ของไทยมีโคลงสองสุภาพโคลงสามสุภาพและโคลงสี่สุภาพนอกจากนี้ยังมีโคลงดั้นอีกหลายแบบในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะโคลงสี่สุภาพพอเป็นพื้นฐาน ...

ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์

         บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้นแต่งคำเป็นคำ          ๑)"หน้าร้ ...