แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

         ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน          ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ใช้เป็นภาษาราช ...

พายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่น

         พายุไต้ฝุ่น  เฮอร์ริเคน(hurricane)ไซโคลน(cyclone)บาเกียว (baquio)หรือวิลลี่วิลลี่(willy willy)เหล่านี้เป็น" ...

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค

         ความมุ่งหมายในการใช้ยารักษาโรคคือ ต้องการให้โรคหายเร็วที่สุดไม่มีร่องรอยโรคเหลืออยู่ ไม่เกิดผลเสียจากการใช้ยา และสิ้นเปลือง ...