แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

ปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polyhedron)

ปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polyhedron)

         รูปทรงเรขาคณิตที่มีผิวหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม เช่น  หีบเสื้อผ้า กล่องสี่เหลี่ยม ตู้เก็บกับข้าว มีผิวหน้าเป็นรูปสี่เห ...

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

         สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมิได้มีแต่รูปร่างง่ายๆเท่านั้นบางอย่างมีรูปร่างที่มีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่น่าสนใจของธรร ...

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

         การพิจารณาเกี่ยวกับเซตจะง่ายลงถ้าเราใช้แผนภาพของเวนเข้ามาช่วยในการใช้แผนภาพของเวนเราจะแทนเอกภพสัมพันธ์ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเซตที่พิจารณา& ...

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) คือรูปบนระนาบ ที่มีด้านทุกด้านเป็นเส้นตรงถ้าด้านทุกด้านเท่ากันเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

         คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยมที่พบกันมากอีกประเภทหนึ่งคือ รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่ด้านเป็นเส้นตรง รูปสี่เหลี่ยมอาจจำแนกได้เป็นแบบต่างๆกันดังนี้&nb ...

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

          ตุ๊กตาประเภทนี้มักทำอย่างง่ายๆเมื่อเด็กเล่นสกปรกแล้วยังแก้ออกมาซักรีดได้ด้วยสามารถจะทำให้เด็กเล่นได้ภายใน๒-๓นาทีคือตุ๊กตาที่ใช้ผ้าแถ ...

การวางแผนผังสวน

การวางแผนผังสวน

         ๑.จุดประสงค์ การวางแผนผังสวนเป็นการกะว่าจะปลูกต้นไม้ในรูปไหนจะใช้พันธุ์ไม้ผลปลูกสลับกันอย่างไรและจะวางสิ่งจำเป็นในการทำ ...