แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยมที่พบกันมากอีกประเภทหนึ่งคือ รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่ด้านเป็นเส้นตรง รูปสี่เหลี่ยมอาจจำแนกได้เป็นแบบต่างๆกันดังนี้&nb ...

ฝาย

ฝาย

         เป็นอาคารที่สร้างขวางทางน้ำเพื่อทำหน้าที่ทดน้ำและให้น้ำไหลล้นข้ามไปบนสันของอาคารได้ เมื่อเราสร้างฝายที่ลำน้ำซึ่งจะใช้เป็นต้นน้ำของโค ...