แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและหนังสืออย่างยอดเยี่ยมพระองค์หนึ่งอันเนื่องมาจากทรงสนพระราชหฤทัยและทรงศึกษาภาษาไทยอย่างลึกซึ ...

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

         ตามปกติวิสัยของผู้มีความรู้จักคุ้นเคยกันย่อมไปมาหาสู่เยี่ยมเยียน ถามข่าวด้วยมิตรไมตรีกันอยู่เสมอ ธรรมเนียมนี้ไม่ได้ถือปฏิบัติเฉพาะเรื่ ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

         เห่เรือ  คือ ทำนองหนึ่งของการร้องหรือออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

        ๑.เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะรวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกันพื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน๔๐เ ...

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

         ประเทศที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกันจะมีประเพณีส่งผู้แทนจากประเทศหนึ่งไปเจรจาหรือประจำอยู่ในดินแดนของอีกประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้ เรี ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...

การสร้างทางรถไฟ

การสร้างทางรถไฟ

         ทางรถไฟหมายถึงทางที่มีรางเหล็ก๒ เส้น วางขนานต่อๆกันบนไม้หมอนซึ่งวางตั้งฉากกับรางไม้หมอนวางอยู่บนชั้นของหินก้อนซึ่งมีขนาดประมาณ ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

         เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณแม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...