แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

         ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยการส่งแพทย์และพยาบ ...

ความเปลี่ยนแปลงทางครอบครัวไทยในปัจจุบัน

ความเปลี่ยนแปลงทางครอบครัวไทยในปัจจุบัน

         ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมเมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพมาเป็นเกษตรกรรมเพื่อการ ...

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

         เมื่อวันที่๖เมษายน พุทธศกราช ๒๓๒๕ บรรดาเสนามาตย์ราษฎรทั้งปวงได้อัญเชิญให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงระงับดับทุกข์เข็ญ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

          ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช& ...

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

          ศาสนาคริสต์นับว่าเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก มีประชาชนนับถือกว่า ๑,๐๐๐ ล้านคนผู้ที่ให้กำเนิดศาสนาคริสต์  ...

โครงสร้างสังคม

โครงสร้างสังคม

         สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันกับสังคมในประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ว่าเหมือนกันก็คือเป็นสังคมมนุษย์เหมือนกันแต่ละสังคมต่างก็เกี่ยวข ...

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

         เนื่องจากภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากลดังนี้ ...

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือจัดพ ...