แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

         การกลั่นน้ำมันดิบคือการย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม(Groups)หรือออกเป็นส่วน(Fractions)ต่างๆโดยกระ ...

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

         ปิโตรเลียมเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสถานะของของเหลวแก๊สวัสดุกึ่งของแข็งหรือของแข็งที่ผสมกันของสารจำพวกไฮโดรคาร์บอนน้ำมันดิบ ...

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

         ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็กหรื ...