แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

          รังสีหมายถึงคลื่นแสงหรือคล้ายกับแสงซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาวการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสายน้ ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

         เห่เรือ  คือ ทำนองหนึ่งของการร้องหรือออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ

         นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายน้ำ  ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทดน้ำให้มีระดับสูงตามที่ต้องการแล้วที่บริเวณต้นน้ำของโครงการชลประทานหรือที่บริ ...

พาราโบลา (Parabola)

พาราโบลา (Parabola)

         เมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ จะสังเกตได้ว่าเส้นทางของวัตถุที่เคลื่อนไปนั้นจะเป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพราะวัตถุนั้นถูกโลกดึงดูดลงมา  ...