แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

สับเซต

สับเซต

                   ถ้าAเป็นสับเซตของBเราก็จะเขียนแทนด้วยA B     & ...

เพาเวอร์เซต

เพาเวอร์เซต

          ถ้าA  เป็นเซตใดๆเพาเวอร์เซตของ A คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เพาเวอร์เซตของ A เขียนแท ...

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

          การที่จะศึกษาเรื่องใดก็ตามในแง่ของเซตเรามักจะมีขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่จะกล่าวถึงเช่น        ...

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

         การพิจารณาเกี่ยวกับเซตจะง่ายลงถ้าเราใช้แผนภาพของเวนเข้ามาช่วยในการใช้แผนภาพของเวนเราจะแทนเอกภพสัมพันธ์ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเซตที่พิจารณา& ...