แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

พันธุ์กล้วยในประเทศไทย

พันธุ์กล้วยในประเทศไทย

         ประเทศไทยมีการปลูกกล้วยกันมาช้านาน กล้วยที่ปลูกมีมากมายหลายชนิดพันธุ์กล้วยที่ใช้ปลูกในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น มีทั้งพันธุ์พื้น ...